Trainingsmodules :

Groepstraining:

 • De groepstraining vind plaats met maximaal 10 deelnemers bij 1 trainer.
 • Per 10 weken durende module staat er 1 thema centraal.
 • De groepstraining duurt 50 minuten.
 • Coaching tijdens de groepstraining vindt plaats op groepsniveau.
 • De groepstraining wordt zoveel als mogelijk met gelijkgestemde ingedeeld*
 • De kosten voor de groepstraining worden afhankelijk van het aanbod vastgesteld.
 • De kosten voor de groepstraining dienen voorafgaande aan de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan.

Small groepstraining:

 • De small groepstraining vind plaats met maximaal 4 deelnemers bij 1 trainer.
 • Per 10 weken durende module staan er 2 thema`s centraal.
 • De small groepstraining duurt 50 minuten.
 • Coaching tijdens de small groepstraining vindt plaats op groeps- / individueel niveau.
 • De small groepstraining wordt zoveel als mogelijk met gelijkgestemde ingedeeld*
 • De kosten voor de small groepstraining worden afhankelijk van het aanbod vastgesteld.
 • De kosten voor de small groepstraining dienen voorafgaande aan de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan.

Duo trainingen:

 • De duo training vind plaats met maximaal 2 spelers bij 1 trainer.
 • Per 10 weken durende module staan de persoonlijke thema`s van het duo centraal, er is oog voor individuele ontwikkel punten tijdens deze trainingen.
 • De duo training duurt 50 minuten.
 • Coaching tijdens de duo training vindt plaats op duo en individueel niveau.
 • De kosten voor de duo training worden in overleg afgestemd.

Individuele training:

 • De individuele training vind plaats met 1 individu bij 1 trainer.
 • Per 10 weken durende module staan de persoonlijke thema`s van het individu centraal.
 • De individuele training duurt 50 minuten.
 • Coaching tijdens de individuele training vindt plaats op individueel niveau.
 • De kosten voor de individuele training worden in overleg afgestemd.

Teamtrainingen:

 • De team training vind plaats met het door de opdrachtgever vooraf vastgestelde team.
 • De opdrachtgever kan wensen kenbaar maken aan de thema`s van de teamtraining.
 • De duur van de training vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.
 • Coaching tijdens de team training vindt plaats op groepsniveau.
 • De kosten voor de teamtraining worden in overleg afgestemd.

* Mits voldoende deelnemers